Intervisie voor ouders, leerkrachten en IB’ers

Tijdens intervisie leert u op een professionele wijze te reflecteren op en te werken aan vraagstukken vanuit de dagelijkse praktijk en het eigen functioneren. Door deze werkwijze ontstaat er een gewoonte van ‘leren van elkaar’ en het beter omgaan met successen, uitdagingen en kansen. De aanwezige kennis en ervaring wordt beter benut. Er ontstaat meer inzicht om problemen effectiever op te lossen. De te behandelen thema´s worden door de individuele deelnemers ingebracht en onder onze begeleiding besproken.

 

aXnaga is in Limburg gestart met intervisie voor de groepen ouders, leerkrachten en interne begeleiders, o.a. met als thema hoogbegaafdheid:

 

Ouders:
Wat betekent het voor u nu u weet dat uw kind hoogbegaafd is? Bent u als ouder misschien ook hoogbegaafd en zo ja, hoe gaat u hiermee om? Hoe vindt u de juiste balans tussen de aandacht voor uw kind en uw eigen autonomie.

 

Leerkrachten en/of interne begeleiders:
Hoe gaat u als docent om met een hoogbegaafd kind in de klas? Welke invloed heeft dit op u als docent? Hoe motiveert u deze en andere kinderen. Op welke wijze kunt u ze aanspreken op hun ontwikkelingsniveau? En wat betekent dit dan voor uw eigen persoonlijke ontwikkeling?

 

 

IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |