Visie

Wij hanteren drie kernwoorden binnen onze visie:

- Samenwerken.
- Terug naar de eenvoud.
- Elkaar iets gunnen.

Samenwerken:
Ons uitgangspunt is dat medewerkers in hun leven verschillende ontwikkelingsstadia doormaken. Deze stadia zijn volgens een bepaalde systematiek in te delen, waaraan het bewustzijnsniveau en de wijze van handelen kan worden afgeleid:

Fase 1: Dienen
Fase 2: Zelfontwikkeling
Fase 3: Samenwerken

De drijfveren van medewerkers in fase 1 en 2 lijken tegengesteld aan elkaar. De medewerkers in fase 1 willen vooral anderen helpen hun doelen te realiseren, terwijl de medewerkers in fase 2 vooral bezig zijn hun eigen doelen te realiseren. Dit kan dus tot serieuze conflicten leiden binnen een organisatie.

Waarschijnlijk is dat 80-85% van de medewerkers in fase1 en 2 zitten. Mogelijk is dit dan ook één van de redenen waarom samenwerken binnen een organisatie vaak moeizaam verloopt!

Wij zijn van mening dat een organisatie moet groeien richting de 3e fase wil zij in de toekomst succesvol en onderscheidend zijn ten opzichte van haar concurrenten.

Terug naar de eenvoud:
Organisaties zijn opgetuigd als complexe eenheden waarbij vraagstukken gecompliceerd worden bekeken, dan wel ingericht. Vaak worden zaken (on)bewust ingewikkeld gehouden omdat men daar voordeel mee denkt te halen. De mensen die zich lager in de hiërarchie bevinden begrijpen het dan niet meer, waardoor de top invloed kan blijven uitoefenen op hun handelen.

aXnaga denkt juist de kracht te halen door terug te gaan naar de eenvoud. Door het inzichtelijk maken van processen en ieders aandeel hierin, verhogen we de begrijpelijkheid en creëren we een transparant geheel waarin de samenwerking wordt gestimuleerd.

Elkaar iets gunnen:
Een belangrijke basis binnen het bedrijf en de samenwerking met aXnaga is het ‘wij gevoel’. Motivatie en betrokkenheid is onze basis. Wij streven dan ook naar een win-win situatie voor alle partijen. Hoewel dit in een individualistische en kapitalistische maatschappij misschien enigszins naïef over kan komen, zijn wij van mening dat uiteindelijk ‘elkaar iets gunnen’ de basis is voor succes op langere termijn. Elkaar iets gunnen vormt in onze visie dan ook een essentiële voorwaarde wil men daadwerkelijke samenwerking creëren op basis van vertrouwen en openheid.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen,

neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Akerstraat 65 A, 6411 GX  Heerlen

Telefoon: 045 570 90 09 / 06 53 75 77 98

E-Mail: info@axnaga.nl

© 2017 aXnaga. All Rights Reserved.

facebooklinkedin