Klik hier voor:

Technieken

Activiteiten

Projecten

 
 

Kindercoaching

Ons uitgangspunt: Ieder kind is uniek met zijn
eigen dromen, verlangens en talenten
.

Bij een goede, stabiele en veilige omgeving zullen kinderen in de basis open, eerlijk en oprecht handelen waardoor ze het leven positief tegemoet treden. Echter door diverse oorzaken kunnen kinderen vastlopen. Voorbeelden hiervan zijn kinderen die:

 • gepest worden;
 • moeite hebben met de scheiding van hun ouders;
 • te maken hebben met extreme (prestatie)druk;
 • niet binnen de norm van de groep passen (bijv. wegens hoogbegaafdheid);
 • etc.

Dit kan leiden tot:

 • slecht slapen;
 • depressief zijn;
 • onzeker;
 • weinig of geen zelfvertrouwen;
 • bedplassen;
 • gefrustreerd en hierdoor erg boos kunnen zijn;
 • etc.

Ouders hebben tegenwoordig vaker behoefte aan praktische ondersteuning tijdens de ontwikkeling van hun kinderen. aXnaga biedt hierin professionele ondersteuning om negatieve patronen om te buigen in positieve ontwikkelmogelijkheden. Dit doen we door te werken met de kwaliteiten die ieder kind heeft. Samen met uw kind gaan we één op één of in een kleine groep oplossingsgericht te werk.

Hoogbegaafd, wat gaaf!
Als specialisatie binnen de kinder- en jeugdcoaching begeleiden wij hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs, die met hun eigen specifieke problematiek tegen zaken aan kunnen lopen, zoals faalangst, onzekerheid, perfectionisme of leren te leren.

Systemisch coachen
Bij kindercoaching houden wij steevast rekening met het systeem waarbinnen uw kind functioneert, zoals ouder-school-kind. Dit kan inhouden dat we observaties op school, thuis en/of tijdens het spelen met vriendjes kunnen gaan uitvoeren.

Voor u als ouder geldt, dat aXnaga ook een beroep doet op uw creativiteit en flexibiliteit. Uw kind kan namelijk alleen maar veranderen als zijn omgeving mee verandert! Wij houden hierbij echter wel voor ogen dat ieder individu, zowel ouder als kind, recht heeft op zijn autonomie en dus ook recht heeft op het bepalen van de eigen grens.

Vergoedingen via PGB of Zorgverzekeraar
De kosten voor coaching en/of activiteiten zijn eventueel te financieren vanuit het PGB of uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u hierin adviseren! Voor meer informatie over vergoedingen klik hier.


Nieuwe dienstverlening:

Het aXiehuis

 

 

 

 

 IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |