Klik hier voor:

Homepage kindercoaching

Technieken

Activiteiten

Projecten

 
 

Kindercoaching

Project Arcus: Collage leerlingen Horeca & Toerisme
De afgelopen 4 weken voor de kerstvakantie van 2010 hebben leerlingen, die tijdens de stageperiode om diverse redenen geen stageplek hadden, een alternatief lesprogramma koken op school doorlopen. Deze groep had een wisselend karakter van deelnemers en studieniveau hetgeen zowel een positieve als negatieve invloed had op het groepsproces. Ter afsluiting van dit lesprogramma hebben de leerlingen in de laatste les de opdracht gekregen om een collage te maken, waarbij ze hun eigen ervaring en hun eigen leer-werkproces gedurende deze 4 weken mochten uitbeelden. Ze kregen hierbij de volgende opdracht mee: 

  • omschrijf op een creatieve manier hoe jij het alternatieve les programma hebt ervaren tijdens deze 4 weken
  • denk hierbij aan de volgende competenties/vaardigheden:
  • groepssamenstelling;
  • luisteren naar elkaar;
  • samenwerken met elkaar;
  • het accepteren en houden aan regels;
  • communiceren;
  • werk(beroeps)houding;
  • etc.

Hieronder het resultaat van alle gemaakte collage's, die gezamenlijk in 1 collage zijn geprojecteerd:

(klik op de afbeelding voor een grotere weergave)

 
 

 IntroHomeVisieCoachingInterim Management | NieuwsLinks | Contact |