Doelstelling aXnaga bij coaching hoogbegaafde volwassenen
Onze doelstelling is om de hoogbegaafde volwassene effectief te laten omgaan met zijn omgeving. Door onder andere een verschil in snelheid van denken kan er een behoorlijk gat ontstaan tussen een hoogbegaafde collega en de overige collega’s. Dit kan leiden tot fricties binnen de samenwerking. Eén van de succesfactoren in dit proces is het verschaffen van inzicht in de wijze van communiceren. Daarbij is ons uitgangspunt dat iedereen van elkaar kan leren en dat hierbij niet intelligentie maar vooral levenswijsheid belangrijk is.


Tijdens het traject zullen wij bij hoogbegaafde volwassenen specifiek extra aandacht hebben voor de volgende punten:

Reflectie (feedback op eigen gedrag).
Een hoogbegaafde volwassene kan een goed eigen zelfbeeld ontberen omdat hij nog nooit feedback op zijn ontwikkelingsniveau heeft gehad.

Samenspel tussen voelen en denken.
Hoogbegaafde volwassenen hebben over het algemeen hun cognitieve vaardigheden goed ontwikkeld. Hierdoor zijn ze ook beter dan gemiddeld in staat hun gevoelsniveau weg te redeneren in situaties waarin het spannend kan worden. Juist het terugbrengen van de balans tussen gevoel en ratio is in deze dan ook zeer belangrijk.

Omgaan met je eigen kwetsbaarheid.
Hoogbegaafde volwassenen kunnen in hun leven op specifieke gebieden meerdere keren beschadigd zijn geworden. Bijvoorbeeld doordat ze nooit in een groep hebben gepast, gepest zijn geworden of als strebers zijn uitgemaakt. In de huidige situatie kunnen ze door deze angsten en onzekerheden nog steeds worden belemmerd in hun functioneren. Het onderkennen van deze kwetsbaarheden en deze een plaats geven is een wezenlijk onderdeel voor een beter functioneren richting de toekomst.

Onderscheiden van aangepast gedrag en authentiek gedrag.
Hoogbegaafde kinderen passen vaak hun gedrag aan om bij een groep te horen (peer-group). Of om bijvoorbeeld hun ouders of leraar te ‘pleasen’. Als dit aangepaste gedrag een automatisme wordt, zien we dit gedrag ook doorwerken tijdens de adolescentie. Waar het in eerste instantie een vorm was om te kunnen ‘overleven’ in de kinderfase, kan het nu een belemmering of valkuil zijn, waardoor het uitdrukken van de eigen authenticiteit wordt belemmerd.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen,

neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Akerstraat 65 A, 6411 GX  Heerlen

Telefoon: 045 570 90 09 / 06 53 75 77 98

E-Mail: info@axnaga.nl

© 2017 aXnaga. All Rights Reserved.

facebooklinkedin